Ochrana osobných údajov

Na základe požiadaviek o ochrane osobných údajov, ktoré musíme dodržiavať, Vás žiadame aby ste si našli chvíľu času a prečítali dôležité body pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Nika Press, s.r.o. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nejde o žiadne zmeny v našej ponuke produktov, ale o zoznámenie sa s pravidlami ochrany súkromia. Prejdite na koniec dokumentu a kliknite na tlačidlo Súhlasím, keď budete pripravený/á pokračovať na stránku http://www.fannsport.sk , http://www.hokejeshop.sk .

Údaje, ktoré spracovávame, keď si objednáte tovar z našej ponuky:

- názov spoločnosti, poštová adresa sídla spoločnosti, právna forma spoločnosti, meno, priezvisko, telefón, email.

Prečo spracúvame tieto údaje?

- doručenie dokumentov týkajúcich sa objednaných produktov a služieb (doručenie tovaru, faktúracia, informačných oznamov týkajúcich sa zmien a noviniek v objednaných produktoch)

- kvalitnejšie zacielenie informačných správ o ostatnom tovare v našej ponuke

- zlepšenie kvality našich produktov a služieb

- na vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť využívanie naších služieb

Samozrejmosťou je možnosť zablokovať použitie Vašich údajou našou spoločnosťou. Majte pod kontrolou použitie Vašich údajov:

- zablokovať telefonický konakt – nebudeme Vám schopní ponúknuť najvýhodnejšie podmienky na zakúpenie našich produktov

- zablokovať informačné maily týkajúce sa iných ako vami objednaných produktov

- zrušiť objednané emaliové spravodaje – zrušením tejto voľne prístupnej služby prídete o prísun informácií o ponukách a výhodných zľavách

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, Názov spoločnosti, poštová adresa sídla spoločnosti, právna forma spoločnosti, Meno, Priezvisko, Telefón, Email, prevádzkovateľom Nika Press, s.r.o., I.Krasku 781/21, 071 01 Michalovce, IĆO:44918402 za účelom zaslania objednaného tovaru, alebo iných produktov z našej ponuky, ako aj zasielanie ponúk z pripravovaných akcií. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzakovateľa obchod@nikapress.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Osobné údaje niesú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Pre viac informácií klinite na Ochrana osobných údajov.

Aktualizované Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a ich znenie nájdetu tu.