Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov v skladoch (už od 24 hodín) a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade že tovar nie je momentálne skladom, bude sa v najkratšom možnom čase objednávať u výrobcu alebo disribútora. V takomto prípade sa čas dodania predĺži o 2-5 pracovné dni.

Pri dodaní prepravnou spoločnosťou na Slovensku je to do 48 hodín a v Českej republike je to do 3-4 dni. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo, aby sa vedel pracovník prepravnej spoločnosti s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež doporučujeme uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je montáž predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na používanie výrobku, ktorý nájdete aj na našej stránke, tlačivo s obsahom dodávky. Daňový doklad Vám zašleme dodatočne po zaplatení a odobratí tovaru formou elektronickej faktúry na váš mail v zmysle ust.§75, ods.6 zákona č.222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
  • poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia
  • prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Poplatky za dopravu - spôsob dodania

Cenník dopravného

Spôsob dopravy

Expresná balíková
služba

Spôsob platby

Platobné karty

4,50 € s DPH

Bankový prevod

4,50 € s DPH

Dobierka

4,50 € s DPH

Ostatné

4,50 € s DPH