Prevádzkovateľ:                                                        Prevádzka:              

Nika press s.r.o.                                                          Fannsport

Ivana Krasku 21                                                           Zimný Štadion, Športová 1

Michalovce 071 01                                                       Michalovce 071 01

ICO: 44918402                                                            tel.č. 0918 151 121, 0908 323 066

DIC: 2022876757                                                         email: fannsport@fannsport.sk

IC DPH: SK 2022876757